SERIJALIZACIJA - Palladio Group SERIJALIZACIJA - Palladio Group
search
close search

SERIJALIZACIJA

Pouzdana usluga serijalizacije farmaceutskih proizvoda koja može biti direktnog tipa, putem štampanja šifre za serijalizaciju na površini kutije, ili indirektnog tipa,  aplikacijom samolepljive etikete  sa  šifrom serijalizacije na kutiju. Izrađujemo kako kutije, tako i serijske etikete u skladu sa zahtevima propisanim Evropskom Direktivom  2011/62/EU i regulativama zemalja kao što su Rusija, Kina, Saudijska Arabija, Južna Koreja, itd.

SERIALIZATION FOR THE EUROPEAN MARKET
SERIALIZATION FOR THE EUROPEAN MARKET
SERIALIZATION FOR THE RUSSIAN MARKET
SERIALIZATION FOR THE RUSSIAN MARKET
SERIALIZATION FOR THE CHINESE MARKET
SERIALIZATION FOR THE CHINESE MARKET