INFACT - Palladio Group INFACT - Palladio Group
search
close search

INFACT

InFact je specijalni sistem snabdevanja baziran na integrisanoj logističkoj platformi koja, korišćenjem RFID tehnologije, omogućava da se u realnom vremenu upravlja sledljivošću isporuka klijentima.

  • Aplikacija RFID nalepnica na svako pojedinačno pakovanje
  • Garancija precizne i pravovremene isporuke u skladu sa realnim potrebama
  • Kompletan outsourcing logističkih aktivnosti klijenta.
  • Direktna isporuka farmaceutskim linijama za pakovanje

RFID GATE
JUST IN TIME WAREHOUSE