P24 - Palladio Group P24 - Palladio Group
search
close search

P24

Kompletan sistem za proizvodnju u roku od 24 sata i “Just in Time” isporuke  sekundarne ambalaže za farmaceutsku industriju. Opremljen linijama za digitalnu štampu koje su dopunjene automatskim sistemima za 100% vizuelnu inspekciju , P24 omogućava proizvodnju kutija, uputstava i etiketa na zahtev.

  • Proizvodnja za 24 sata sa drastičnim skraćenjem rokova isporuke
  • Eliminacija kontrola na ulazu zahvaljujući 100% vizuelnoj inspekciji
  • Upravljanje zahtevima u realnom vremenu i trenutni odgovor na eventualne varijacije normative, sa nultim rizikom od zastarevanja.
  • Bez ikakvih zaliha materijala za pakovanje i  smanjenjem  ukupnih troškova vlasništva (Total Cost of Ownership)
  • Ekstremna fleksibilnost porudžbine i mogućnost upravljanja malim šaržama sve do pojedinačnog personalizovanog pakovanja.

P24 DEPARTMENT
FOLDING CARTONS DIGITAL PRINTING
VISION INSPECTION SYSTEM
VISION INSPECTION SYSTEM
VISION INSPECTION SYSTEM