VENDOR MANAGED INVENTORY - Palladio Group VENDOR MANAGED INVENTORY - Palladio Group
search
close search

VENDOR MANAGED INVENTORY

Vendor Managed Inventory omogućava upravljanje procesom planiranja i snabdevanja magacina klijenta, pomoću naprednog sistema B2B i  izuzetno  bezbedne EDI platforme. To je dragocena inovativna usluga koja omogućava maksimalnu efikasnost snabdevanja.

  • Ekonomija obima (cenovna efikasnost)
  • Uštede u upravljanju magacinom (manje zarobljenog kapitala)
  • Ušteda u administrativnim troškovima upravljanja porudžbinama i kvalitetom