FARMACEUTSKA RADIONICA - Palladio Group FARMACEUTSKA RADIONICA - Palladio Group
search
close search

FARMACEUTSKA RADIONICA

Palladio Group može da se osloni na decenijsko iskustvo firme Pharma Partners, koja ima dva međusobno povezana zasebna odeljenja: farmaceutsku radionicu i konsalting.
Farmaceutska Radionica je specijalizovana je za usluge serijalizacije i Track & Trace (Pravilnik 161/2016). Ovlašćena je za sertifikaciju šarži sterilnih i nesterilnih lekova, a takođe i sekundardne ambalaže za lekove namenjene ljudskoj i životinjskoj upotrebi , lekove sa opojnim svojstvima, medicinsku opremu (ovlašćenje 13485:2016) i dodatke ishrani .
Odeljenje za konsalting se bavi regulativom u sektoru kozmetike.

 • Sekundarna ambalaža za lekove namenjene ljudskoj i životinjskoj upotrebi , lekove sa opojnim svojstvima, medicinsku opremu (ovlašćenje 13485:2016) i dodatke ishrani, i priprema setova koji se isporučuju kao celovita usluga ( Full Service).
 • Stavljanje zaštitnih sigurnosnih nalepnica na rasklopljene kutije i gotove proizvode.
 • Serijalizacija na rasklopljenim kutijama
 • Serijalizacija Track&Trace na gotovim proizvodima
 • Serijalizacija u Rusiji, na rasklopljenim kutijama i gotovim proizvodima
 • Sertifikacija za puštanje šarže sterilnih i nesterilnih proizvoda
 • Sačinjavanje PIF (Evropski pravilnik 1223/2009 i za van evropske zemlje – podleže odobrenju od strane FDA)
 • Sačinjavanje CPSR (toksikološka procena kozmetičkih proizvoda)
 • Toksikološke procene pojedinačnih sirovina
 • Istraživanje toksikoloških vrednosti u oblasti kozmetike (NO(A)EL, BMDL, LO(A)EL, itd.)
 • Aktivnost kvalifikacije stručnog osoblja za sastavljanje PIF (kursevi za edukaciju)
 • Konsalting o toksičnosti i regulatornim pitanjima
 • Notifikacija CPNP
 • Savetovanje vezano za razvoj artwork-a
 • Nabavku materijala za pakovanje (kutije, uputstva, etikete)
 • Aktivnost sekundarnog pakovanja lekova
 • Puštanje šarže proizvoda u promet

Full service koji pruža Pharma Partners je usluga “ključ u ruke” koja garantuje:

 • Samo jednog sagovornika za klijenta
 • Jedinstveni predračun troškova
 • Fleksibilnost i personalizaciju projekta na osnovu pojedinačnih zahteva svakog klijenta
 • Pomoć i savetodavne usluge
 • Garanciju kvaliteta