ARTWORK - Palladio Group ARTWORK - Palladio Group
search
close search

ARTWORK

Kombinacijom grafičkog  dizajna, pripreme za štampu i kontrole kvaliteta na više nivoa, tim The Phactory   isporučuje gotove fajlove za  visoko kvalitetni štampu, personalizovane u skladu sa zahtevima klijenta.

 • Razvoj grafičkih fajlova prema tehničkim specifikacijama, layout-u i pravilima brendiranja.
 • Usklađenost sa lokalnim regulativama i međunarodnim standardima
 • Priprema personalizovanih PDF fajlova spremnih za štampu
 • Razvoj grafičkog rešenja uključujući, pored latinice, i tekstove na drugim pismima  namenjene evropskom, blisko-istočnom i azijskom tržištu (ćirilica, arapsko, persijsko, hebrejsko, kinesko i druga pisma)
 • Verifikacija i izmena fajlova u skladu sa tehničkim specifikacijama i standardima za taj sektor
 • Korekcija boja / regulacija slike
 • Doterivanje nestandardnih fajlova
 • Provera teksta i slike jedne za drugom
 • Kontrola i klasifikacija Brajevog teksta i bar kodova (uključujući 2D)
 • Analiza i procena fajlova
 • Rešavanje problema