Održivi razvoj i sertifikacije - Palladio Group Održivi razvoj i sertifikacije - Palladio Group
search icon
close search

Sva lica održivosti

Ekološka, socijalna i ekonomska održivost. To nije samo zahtev тржишта: realna šansa za dalji rast i kon-tinuirano poboljšanje.

Oduvek smo preduzeće opredeljeno za održivi razvoj, poštovanje životne sredine i ljudi.

Tokom godina smo promovisali značajne inicijative koje su definisale angažovanje našeg preduzeća za so-cijalne, ekonomske i ekološke teme. Etički Kodeks Preduzeća, Vrednosna Povelja i Izveštaj o Održivosti neki su od najznačajnijih dokumenata u kojima su rezimirane smernice, ciljevi, strategija i rezultati koje je ostvarila Grupa.

Naš put održivog razvoja

Sertifikacija o zaštiti životne sredine ISO 14001

1° Izveštaj o životnoj sredini

1ª evaluacija EcoVadis i reorganizacija Sistema održivog upravljanja

1ª Pristupanje Globalnom Dogovoru Ujedinjenih Nacija

Usklađivanje Izveštaja o Održivosti sa standardima propisanim od strane Global Reporting Initiative

1ª Učešće u Carbon Disclosure Project

Osnivanje Komiteta za Održivost i određivanje Ciljeva za Održivi Razvoj koji su povezani sa delatnostima Grupe. Godišnja evaluacija EcoVadis: ostvaren skor 75%

Definisanje scenarija za borbu protiv klimatskih promena

Razvoj specifičnih inicijativa kao odgovor na pandemiju Covid-19 (kao procena treće strane i jačanje Business Continuity Plana)

Usklađivanje performansi preduzeća sa potpisanim Ciljevima za Održivi Razvoj država članica Organizacije Ujedinjenih Nacija