Services Archive - Palladio Group Services Archive - Palladio Group
search
close search

Palladio Group može da se osloni na decenijsko iskustvo firme Pharma Partners, koja ima dva međusobno povezana zasebna odeljenja: farmaceutsku radionicu i konsalting.
Farmaceutska Radionica je specijalizovana je za usluge serijalizacije i Track & Trace (Pravilnik 161/2016). Ovlašćena je za sertifikaciju šarži sterilnih i nesterilnih lekova, a takođe i sekundardne ambalaže za lekove namenjene ljudskoj i životinjskoj upotrebi , lekove sa opojnim svojstvima, medicinsku opremu (ovlašćenje 13485:2016) i dodatke ishrani .
Odeljenje za konsalting se bavi regulativom u sektoru kozmetike.