KARTICA UPOZORENJA (ALERT CARD) - Palladio Group KARTICA UPOZORENJA (ALERT CARD) - Palladio Group
search
close search

KARTICA UPOZORENJA (ALERT CARD)

Takozvana Alert Card je specijalna  kartica na kojoj su sadržane sve one informacije o pacijentu  koje ordinirajući lekar mora znati (podaci i stanje, terapijske indikacije, doziranje i vreme uzimanja leka, itd.). Proizvodimo i kartice upozorenja na kojima su odštampane  važne  indikacije na više jezika  koje pacijent mora slediti pre, u toku i posle  farmakološke terapije.