BROŠURE - Palladio Group BROŠURE - Palladio Group
search
close search

BROŠURE

Kada je potrebno preneti veću količinu informacija i uputstava, predlažemo našim klijentima da koriste brošure, odnosno  informativne knjižice različitih dimenzija  i konfiguracija koje garantuju odličnu čitljivost i rukovanje,  a mogu se štampati i na više jezika.