Products Archive - Palladio Group Products Archive - Palladio Group
search icon
close search

Patentirana etiketa sa integrisanim sistemom za kačenje  koji se izvlači, namenjena  za infuzione i parenteralne rastvore, idealna za kačenje boce za bilo kakvo uporište , bez  potrebe za posebnim stalkom i  odgovarajućom plastičnom korpom. Praktično za  hitnu pomoć, u ambulantnim kolima ili na drugom mestu.