News Archive - Palladio Group News Archive - Palladio Group
search
close search

Pharma Partners, farmaceutska radionica u okviru di Palladio Grupe, prilagodila je svoje proizvodne linije kako bi se uskladila sa novim pravilima protiv falsifikovanja koje propisuje Direktiva 2011/62/EU.
Ovo prilagodjavanje nam omogućava da svojim klijentima ponudimo sigurnu i pouzdanu uslugu serijalizacije koja predvidja da se na svakoj kutiji aplikuje anti-tampering element i odštampa jedinstvena identifikacija koja u sebi sadrži šifru proizvoda, serijski broj, broj šarže i rok trajanja. Dakle, ne samo u cilju borbe protiv falsifikovanja, ovo je konkretna podrška farmaceutskim kompanijama koje svoje proizvode plasiraju u EU.